Verkocht

Veghel

2 zeer royale bouwkavels in Veghels Buiten
1 van 2
2 zeer royale bouwkavels in Veghels Buiten
2 van 2
2 zeer royale bouwkavels in Veghels Buiten
2 zeer royale bouwkavels in Veghels Buiten

2 zeer royale bouwkavels in Veghels Buiten

2 zeer royale bouwkavels in Veghels Buiten
Het bestemmingsplan is onherroepelijk goedgekeurd.
BP. Veghels Buiten-oude ontginning2015,bouwblok 220.
Beeld kwaliteitsplan uit BP is van toepassing
Tevens van toepassing exploitatie bijdrage gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghels Buiten – Oude Ontginning (2015)
• Voor de bestaande woning Heuvel 12 (perceel N1323) geldt de bestemming ‘Wonen-1’.
• Voor de ontwikkel locatie SBA 220 (perceel N1324) geldt de bestemming ‘Wonen-2’, de rest van het perceel (oostelijke gedeelte perceel N1324) heeft de bestemming ‘Agrarisch’.
• Op de locatie SBA 220 moeten volgens het bestemmingsplan minimaal 2 woongebouwen en maximaal 2 nieuwe woningen worden toegevoegd.
• Concreet leidt bovengenoemd aantal tot de mogelijkheid om 2 vrijstaande woningen toe te voegen.
• Binnen de locatie met de locatie ‘Wonen-2’ is een bouwvlak aangegeven. Alle gebouwen moeten binnen dit bouwvlak worden gesitueerd.
• Er geldt een bebouwingspercentage van maximaal 30% binnen de woonbestemming ‘Wonen-2’.
• In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen over de maatvoering van en onderlinge afstanden tussen de gebouwen.
• Op het erf SBA 220 moet sprake zijn van nevengebouwen (erfwoningen). De bestaande woning aan Heuvel 12 wordt gezien als hoofdwoning van het erf.
• Op het erf moet worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen conform de geldende gemeentelijke parkeernorm. Voor een vrijstaande woning geldt een norm van 2,4 parkeerplaatsen per woning.
• Van de te realiseren parkeerplaatsen mag maximaal 0,4 parkeerplaats per woning onoverdekt zijn. Dit betekent dat voor de rest een overdekte parkeervoorziening moet worden gerealiseerd. Uitgaande van 2 vrijstaande woningen betekent dit dat er in totaal 5 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd, waarvan ten minste 4 parkeerplaatsen overdekt zijn.

Kwaliteitshandboek Veghels Buiten – Oude Ontginning (2015)
• Het kwaliteitshandboek behoort bij het bestemmingsplan Veghels Buiten – Oude Ontginning (2015).
• De ontwikkellocatie SBA 220 heeft in het kwaliteitshandboek de aanduiding ‘Type 2’ (zie pagina 42).
• Dit betekent dat sprake is van een klein erf met maximaal 1 tot 3 woningen achter een bestaande woning. Het bestaande bouwvolume (in dit geval de bestaande woning aan Heuvel 12) is het hoofdgebouw, de overige gebouwen (SBA 220) zijn nevengebouwen (zie pagina 45). Op deze pagina is ook een voorbeeldverkaveling opgenomen voor SBA 220.
• De wijze waarop de bebouwing op een erf moet worden geordend is toegelicht op pagina’s 53 tot en met 56.

Alle informatie over de ontwikkelmogelijkheden op SBA 220 kunt u terugvinden in het bestemmingsplan en bijbehorende kwaliteitshandboek. Deze zijn beide terug te vinden via www.veghelsbuiten.nl/informatie.Wij adviseren u om deze informatie nader te bestuderen en uw voorstel aan te passen, zodat dit aansluit bij de geldende regelgeving.

De exploitatiebijdrage voor SBA220 bedraagt €366.650,-.


Uw gegevens


U moet akkoord gaan met het privacybeleid van deze website

* Verplicht in te vullen

Uw gegevens

* Verplicht in te vullen
Ik heb het privacybeleid van deze website gelezen en ga hiermee akkoord.